Canisterapie

Jsme zakladateli Canisterapeutického týmu v Krnově, který jsme založili v roce 2012.

Naši australáčci mají složené asistenční canisterapeutické zkoušky a společně se canisterapii aktivně věnujeme. V současné době jsme schopni uspokojit požadavky více klientů, díky tomu, že náš tým je zaškolen na všechny metody canisterapie - AAA (aktivity za pomoci zvířat), AAT (terapie za pomoci zvířat), AAE (vzdělávání za pomoci zvířat), AACR (krizová intervence za pomoci zvířat).

Věnujeme se klientům s různým druhem postižení, od stařecké demence, přes parkinsonovu chorobu, nevidomé, hluchoněmé, klienty po mozkových příhodách, mentálně i tělesně postižené, trvale upoutané na lůžko nebo invalidní vozík.

Zajímá-li Vás, o co se vlastně jedná a jak to probíhá, přečtěte si následující řádky.Náš canisterapeutický týmCo je to canistrapie?

Je to léčebná terapie, při níž jednu z hlavních rolí hraje pes. Člověk a jeho proškolený pes tvoří canisterapeutický tým a společně packu v ruce pomáhají těm, kteří to potřebují. Jedná se o pacienty a klienty různých zařízení – nemocnic, domovu seniorů, dětských domovů, stacionářů, ústavů tělesně i mentálně postižených, prostě pacientů různého věku, různé diagnozy, různého postižení.

Canisterapie má mnoho podob a praktik, od individuální po skupinové, s různým zaměřením na dané postižení. Cílem je zlepšení fyzického i psychického stavu pacienta.Co se od psa očekává?

Čtyřnohá část canisterapeutického týmu musí být naprosto ovladatelná, musí zvládat prvky základní poslušnosti, tak jak se zkouší na zkouškách podle zkušebních řádů (sedni, lehni, zůstaň, odložení, přivolání, aj.)

Mimo to nesmí jevit žádné prvky agresivního či nevrlého chování, musí být tolerantní, společenská, nebojácná, veselá, komunikativní, s chutí pracovat a neskutečnou trpělivostí.

Musí být odvolatelná od té nejlepší hry, vždy plně pod kontrolou a soustředěná. Měla by umět dostatek zajímavých povelů, nechat se hladit po celém těle bez projevů nespokojenosti a nevrlosti. Pes musí být prostě povahou vyrovnaný, trpělivý, soustředěný, bez sebemenšího náznaku agrese.Co se očekává od člověka?

Dvounohá část týmu jen nestojí a nekouká, jak se klienti se psem mazlí, ale aktivně napomáhá komunikaci a terapii. Navazuje kontakt, zpřístupňuje klientovi zvíře a napomáhá k tomu, že klient začne cvičit, sledovat své tělo, nebo začne vykládat a docílí se zlepšení psychického i fyzického stavu klienta. Mnoho lidí se mylně domnívá, že člověk je tam jen tak do počtu. Jeho role je však více než důležitá, musí svého psa perfektně znát, věřit mu, poznat jeho momentální stav a korigovat celý průběh terapie.Jak by měla vypadat jedna návštěva?

I to je velmi individuální. Záleží na typu zařízení, výdrži psa i momentálnímu stavu psa, psovoda i klienta.

U nás návštěvy dělíme na dva typy. Při prvním z nich upřednostňujeme aktivní klienty, tzn. skupinovou canisterapii. Návštěva je pro psy více „hrací“ a méně psychicky náročná. Trvá povětšinou hodinu, hodinku a půl, klienti nás čekají ve společenských místnostech a pod mým dozorem si se psy hrají, dávají jim různé povely, mazlí se.

Druhý typ návštevy se soustředí na individuální canisterapii s návštěvou ležících klientů. Časový rozsah této formy je cca stejný, je nutné jej však prokládat uvolněním, ať pes není v napětí a pročistí si hlavu. Při takovéto návštěvě procvičujeme a prohříváme končetiny, protahujeme svalstvo a taky se tulíme a povídáme. Do zařízení však chodíme vždycky naprosto zdraví, jak my, tak pes.Tým po výkonu:

Canisterapie je velmi psychicky náročná a zodpovědná činnost (to mi potvrdí ti, kteří se mnou byli pouze jako pozorovatelé :)), a to nejen pro člověka, ale hlavně pro psa. Proto je důležité psovi poskytnout dostatek fyzického i psychického odreagování. Člověk nikdy nesmí zapomínat na to, jak náročná práce to pro celý tým je a musí psovi poskytnout adekvátní odměnu a kompenzaci za jeho výkon. To je také důvod, proč se s našimi ausíky věnujeme více aktivitám, od sportovní kynologie, přes dogdancing až po pasení oveček.Výsledky:

Někdy to trvá dlouho, jindy krátce, většinou však slaví canisterapie obrovské úspěchy. Pacienti a klienti s různými formami postižení a diagnóz začínají na terapii kladně reagovat, vzbuzuje v nich motivaci pro cvičení, rehabilitaci či různé činnosti pro jejich zdravotní stav důležité.

Příběhy zvířat je motivují k odhodlání zlepšit svůj stav, a to buď vědomě, nebo zcela nezištnou formou. Navíc čtyřnohá němá tvář krásně rozvazuje jazyk, najednou je mnoho tématu k hovoru, apod.

Důležité je i polohování. Pomocí psa polohujeme klienty do různých cvičebních poloh, kdy lépe vnímají své tělo, pes prohřeje danou oblast těla, pacient vnímá jeho dech, tlukot srdce apod.My a canisterapie

S myšlenkou dělat canisterapii jsem si pohrávala už od dětství, kdy jsme chodili se sestrou která má Downův syndrom, na hipoterapie (neboli léčba koněm).
V roce 2010, v době kdy jsem ještě chodila na střední školu, jsem začala pracovat v denním stacionáři pro mentálně postižené klienty jako dobrovolnice.
Jelikož střední i vysoká škola byla technického zaměření, začala jsem se vzdělávat pomocí seminářů a kurzů pro sociální práci.

Příběh, proč jsme si vybrali právě plemeno australského ovčáka, najdete v rubrice O nás.

V současné době mají složené asistenční canisterapeutické zkoušky, které se co dva roky opakují, všichni naši autraláčci - Atie, Eli, Mavis a Letty.
Každý z našich ausíků má přidělenou svou klientelu.

Atie je aktivním canisterapeutickým psem u mentálně postižených klientů a také u tělesně postižených, trvale upoutaných na lůžko nebo invalidní vozík.
Eli má pod svou "péči" přidělené mentálně postižené klienty, kde jsou jejími oblíbenci hlavně klienti s downovým syndromem.
Mavis je od začátku školená pro práci s domovy pro seniory, kde jí momentálně pomáhá její dcera Letty.

Jak naše práce vypadá v domově důchodců:


Klienty dělíme na dvě skupiny – aktivní babičky a dědečky, kteří naši návštěvu berou hlavně jako zpestření běžného života, ti jsou většinou plně mobilní, nebo jen o berličkách, mentálně v pořádku a s námi si povídají o běžném životě. Díky přítomnosti psích kamarádů se v rámci skupinové canisterapie více uvolní, více povídají, hrají si..., prostě zapomenou na své chmury a mají důvod se na něco těšit. Každá naše návštěva je hlášena předem, mohou se na ni tedy připravit a těšit se už i měsíc dopředu.

Druhá část našich klientů neměla to štěstí a trpí nějakou nemocí či postižením. U nich provádíme tzv. individuální canisterapii. Navštěvujeme tyto klienty samostatně na jejich pokojích za doprovodu odborné sestry a zde nastává druhá část naší práce. Plně soustředěný výkon psa, polohování, cvičení končetin za pomocí psa v jedné poloze apod. Pro mnoho našich klientů je vliv našich ausíků natolik silný, že je pro ně motivující a i v době naší nepřítomnosti v domově cvičí.

Chodíme za klienty pravidelně, většinu z nich známe již velmi dobře, a tak jsem schopna říci, že canisterapie opravdu přináší pokroky. Rozzářené tváře, lepší pohyblivost, smysl života, to je náš společný výsledek. 

© 2015 AUSSIELAND  |  CREATED BY NIARRA PRO